สิทธิประโยชน์

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์จาก 411estore
เลือกเมนู

Credit & Point

วิธีการรับเครดิต

บริการคะแนนของ 411eStore

What is Credit?

Q1
คะแนน 411eStore คืออะไร
A1
นี้เป็นโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของ 411eStore
คะแนนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
Q2
ฉันสามารถใช้คะแนนของฉันได้ทันทีหรือไม่
A2
คุณสามารถใช้คะแนนในเวลาใดก็ได้ หลังจากที่ได้รับคะแนน
Q3
คะแนนหมดอายุหรือไม่
A3
ใช่ คะแนนหมดอายุแล้ว
คะแนนจะหมดอายุในวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่ใช้ได้
Q4
ฉันใช้คะแนนของฉันอย่างไร
A4
คุณสามารถใช้คะแนนเต็มในการซื้อ
และไม่กำหนดไว้ในการใช้คะแนน
Q5
ฉันสามารถแลกเปลี่ยนคะแนนของฉันเป็นเงินสดหรือบัตรกำนัลได้หรือไม่
A5
คะแนนที่เหลือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คะแนนสามารถใช้ได้ในการซื้อสินค้าที่ 411eStore ได้เท่านั้น
Q6
หากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนน ควรจะติดต่อกับใคร
A6
สำหรับสอบถามข้อมูลทั่วไป
  • - สายด่วนการดูแลลูกค้า: 02-088-0011
  • - อีเมล:
  • - เวลาการดำเนินการ : 9:30 - 18:30 (จันทร์ถึงศุกร์)